O PROGRAMIE INACZEJ

OPIS POSZCZEGÓLNYCH KROKÓW

Krótkie wprowadzenie w dynamikę procesu 12 kroków

 

 1. Wreszcie na dnie

Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszych problemów – i że z naszym życiem już nie możemy dać sobie rady.

 

W końcu przyznajesz, że tu rzeczywiście tkwi Twój problem. Pierwszy krok pomaga Ci wyłamać się z tego błędnego koła zaprzeczania i stanąć wobec nagiej prawdy. Odkrywasz, że w Twoim życiu jest problem, z którym nie możesz uporać się stosując Twoją dotychczasową strategię. Przeciwnie! Problem decyduje za Ciebie, a Ty czujesz się ostatecznie zmuszony do sposobów zachowania, które naruszają lub nawet niszczą Twoje życie.

 1. Nigdy więcej sam

Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić

nam zdrowie duchowe.

 

Wypróbowałeś już tak wiele. Jesteś u kresu swoich sił. Co teraz? Sam nie dasz już rady. Pomoc przychodzi z nieoczekiwanej strony: jest większa siła, niż dotychczas miałeś odwagę. Tą siłą jest sam Bóg!

 1. Oddać się Bogu

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga,

na ile Go pojmujemy.

Wielu zatrzymuje się i walczy z objawami problemów, zamiast oddać się w ręce Boga. Dlatego w kroku trzecim decydujesz się na ogromną odwagę, żeby zawierzyć siebie Bogu, jako największej sile.

 1. Wreszcie poznać siebie

Zrobiliśmy radykalny i odważny rachunek moralny w głębi duszy.

Dopiero teraz wzrasta Twoja gotowość, żeby uczciwie przyjrzeć się samemu sobie. Inwentaryzacja jest obrachunkiem. Pozwala zobaczyć to, co pozytywne i co negatywne. Wzrasta tendencja rezygnacji z zaprzeczania względnie przed sobą samym istnienia problemu.

 1. Wreszcie zająć stanowisko

Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi

istotę naszych błędów.

To coś znaczy - wypowiadać prawdę o sobie samym przed innym człowiekiem i Bogiem. Żeby ta prawda stała się bardziej uchwytna, nie zakładaj żadnej osobistej obrony. Do tego trudnego kroku motywuje Cię podstawowa prawda: „Jesteś tak samo chory, jak Twoje przemilczane tajemnice.”

 1. Gotowy do zmian?

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich

wad charakteru.

Tajemnica pozostaje: nie możesz wymusić zmian w głębi jądra Twojej osobowości. Najpierw musi wzrosnąć rzeczywista gotowość...

 1. Zezwolić na przemianę

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Chodzi o decyzję Twojej woli, żeby pozwolić Bogu z Jego możliwościami pracować nad Tobą. Krok trzeci w ten sposób dopomoże w pogłębieniu uporządkowania spraw.

 1. Zaprowadzić porządek w rzeczach

Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi

zadośćuczynić im wszystkim.

Tutaj znajdujesz w końcu uwagę i siłę, żeby stosunki znowu były w porządku, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. W tym pierwszym kroku idzie zasadniczo o gotowość do tego, żeby znowu wszystko było dobrze.

 1. Nareszcie znowu dobrze

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było

to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich

lub innych.

Przy przemianie działa w praktyce lecząca i zmieniająca siła wybaczenia. Ważna przy tym jest nieustraszona konfrontacja z Twoją własną przeszłością, z niewyjaśnionymi zaburzonymi stosunkami i wiecznie podsycanymi konfliktami.

 1. Koncepcja – „Natychmiast!”

Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca

przyznając się do popełnianych błędów.

„Koncepcja – Natychmiast” obowiązuje szczególnie w spojrzeniu na nieprzyjemne uczucia i doświadczenia, względnie czyny, które niosą ze sobą przykre doznania. Przez 10 krok uczysz się dostrzegać trzy ważne sprawy: nieustraszone dokonywanie obrachunku, przepraszania i wybaczanie. Aby pozostać na nowej drodze, decydujące jest reagowanie natychmiast, gdy tylko poczujesz, że wpadasz w stare koleiny twoich problemów.

 1. Utrzymać łączność z Bogiem

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej

więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie

Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

To, co zostało wyuczone w 10 kroku, musi być przez 11 krok bezwzględnie uzupełnione: tylko z Bożą pomocą pozostaniesz wystarczająco czujny, żeby „natychmiast” (krok 10) zareagować, lub, żeby „natychmiast” otworzyć się na Bożą miłość, gdzie jest to konieczne. Tu zostanie wyćwiczone ukierunkowanie na Boga, jako rozstrzygająca podstawa życia. Uczysz się codziennie konkretnie żyć krokami 2 i 3.

 1. Stać się świadkiem

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się

nieść posłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich

naszych poczynaniach.

Kto przewędrował całą tę drogę, rozpalił się, żeby innym przekazać te bogate doświadczenia. Będziesz opowiadał pokornie o tym, co Ci się wydarzyło. Równocześnie uświadamiasz sobie, że na tej drodze pozostaniesz przez całe życie i nie możesz być pewien, że nie wrócą trudności. Jednak Twoja duchowa czujność będzie Cię we właściwym czasie ostrzegać. Ta wiedza nauczy Cię pokory.

Zamysł utworzenia małej grupy jest taki: ludzie, którzy doświadczyli na sobie samych pomocy, mogą te doświadczenia przekazać dalej. W ten sposób autorytety stają się coraz bardziej otwarte na ludzi, tak, że grupy 12 kroków stają się przebogate. Jest to wspaniała wizja zmiany naszego świata: ludzie żyją dłużej, bardziej zdrowo i spokojniej. Taką wizję świata miał jego Stwórca.

Więcej o podręczniku

Program Warsztatów Wreszcie żyć - 12 kroków do pełni życia  proponowany w DOMU PRZYJACIÓŁ został opracowany w oparciu o:

 • podręcznik WRESZCIE ŻYĆ 12 kroków ku pełni życia pod redakcją ks. Romualda Jaworskiego (Płock, 2004),

 • wiedzę, metody i techniki psychologiczne i terapeutyczne (w tym - w zależności od potrzeb - praca z emocjami, podstawy uzależnień, życie z osobą uzależnioną, role w rodzinie, poczucie wartości, traumy, radzenie sobie ze stresem itp. 

 • duchowość (relacja z Bogiem Ojcem, JA jako cudowny DAR, JA wartościowy, szukanie głębi, piękna i dobra, zdrowa religijność,  przyjmowanie BOŻEJ prawdy i wiele innych wartościowych tematów).

 

Aby warsztaty przyniosły najlepszy efekt, program dostosowywany jest do potrzeb uczestników w zależności od problemów i sytuacji wnoszonych w trakcie warsztatów. 

 

 

Podręcznik WRESZCIE ŻYĆ 12 kroków ku pełni życia pod redakcją ks. Romualda Jaworskiego (Płock, 2004), jest tłumaczeniem niemieckiego podręcznika Enslich leben. Heilung, Veranderung, Gelassenheit. Das 12-Schrotte-Programm. EinArbeitsbuch fur Kleingruppen. Brunnen Verlag Giessen -Basel 2001, bazującym na programie 12 kroków wypracowanym w środowisku Anonimowych Alkoholików w USA.

 

Tytuł amerykańskiego wydania oryginalnego: The Twelve Steps - A Spiritual Journal (1988, 1994).

Skorzystaj z formularza

POWRÓT DO STRONY o WARSZTATACH

PROGRAM WARSZTATÓW

ZAPISY NA WARSZTATY:

e-mail: osrodek@ domprzyjaciol.pl

tel. 509609280

WRESZCIE ŻYĆ - 12 KROKÓW DO PEŁNI ŻYCIA

DOM   PRZYJACIÓŁ

 

 PSYCHOTERAPIA i EDUKACYJA

Program 12 kroków pomaga przyjrzeć się własnym sposobom (schematom) radzenia sobie z trudnościami, które w wielu przypadkach zamiast nam pomagać nie pozwalają żyć w sposób wolny i radosny.

 

Czasem mamy takie poczucie, że niby jest dobrze, ale nie do końca, taki kamień w bucie. Może nawet chcielibyśmy zmiany, ale nasze próby nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.  Stosujemy bowiem utrwalone sposoby działania (najczęściej z dzieciństwa), które kiedyś były skuteczne, ale teraz utrudniają nam życie, relacje, przeszkadzają w rozwoju, trzymają na kanapie, w piwnicy…

 

Nasze szczęście pozostaje na poziomie marzeń i pragnień, gdyż łatwiej jest trwać w tym co trudne, niż podjąć ryzyko zmiany. Krok w kierunku zmiany to krok

O D W A G I, bo wychodzimy z naszej „strefy komfortu” (znanej) do nowej, nieznanej, niepewnej przestrzeni. Może dlatego nieraz długo tkwimy w tym, co trudne, a nawet bardzo trudne, bo trud zmiany wydaje nam się być jeszcze trudniejszym.

 

Bywa, że uciekamy od siebie w pracę, jedzenie, naukę, pomaganie, używki, hazard, seks, a nawet niezdrową religijność, by stłumić pojawiające się w różnych sytuacjach, trudne emocje.

 

Na przykład, gdy jest nam smutno, wypijamy kieliszek wina, by się poprawiło, albo zjadamy tabliczkę czekolady, by było lepiej. A smutek potrzebuje spotkania, zastanowienia się skąd pochodzi, o czym mówi, podjęcia refleksji, pobycia z nim, by następnie zauważony i przeżyty mógł odejść.

 

Stłumione emocje pozostają w nas. Dorzucamy do naszego kontenera w nieskończoność  (smutek, żal, gniew, złość, zazdrość, wstyd, lęk…) i go dźwigamy, powłócząc nogami.

 

Mówimy:  Więcej nie uniosę, Więcej nie dam rady… Nie mam już sił… Brakuje mi energii… Oznacza to, że nasz system nerwowy jest przeciążony, a z kontenera się ulewa.

Nie pozwalając sobie na doświadczanie

i przeżycie trudnych emocji, nie pozwalamy sobie na spotkanie z samym sobą. A dobry kontakt

z samym sobą otwiera nas na dobre relacje z innymi ludźmi. Co więcej poznawanie siebie, to poznawanie Boga.

 

Część z nas żyje na poziomie umysłu, świetnie wszystko rozumiejąc, ale nie czując, nie doświadczając. To tak jakby znać smak czekolady z książek lub opowiadań.

W rezultacie jesteśmy martwi, martwi w domu, rodzinie, w kościele, we wspólnocie…

 

Chcielibyśmy poczuć lekkość, wolność, radość, a czujemy się jak betonowe kłody przywiązane łańcuchami do posadzki.

 

Bywa też, że  kręcimy się wokół zadań, działań, rozwoju - doprowadzając często siebie i być może innych, do wyczerpania.

 

Nasze kontenery, ciężary, łańcuchy, schematy mają wpływ na relacje z innymi,

z Bogiem i samym sobą. 

 

Program Warsztatu pozwala na przejście od bezsilności do wolności, przy zaangażowaniu sfery psychicznej, cielesnej i duchowej, by dotykając przeszłości, w pełni żyć w teraźniejszości i z nadzieją patrzeć w przyszłość.  Wszystko z Bożą pomocą i przy zaangażowaniu uczestników.

f

DOM PRZYJACIÓŁ 

Ośrodek Psychoterapeutyczno-Edukacyjny

ul. Wodociągowa 9 m.8

05-070 Sulejówek k. Warszawy

 

e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl

 

tel. 509609280