DOM   PRZYJACIÓŁ

 

 

OŚRODEK

PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY

f

DOM PRZYJACIÓŁ 

 

ul. Wodociągowa 9 m.8

05-070 Sulejówek k. Warszawy

 

e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl

 

tel. 509609280

 Terapia EMDR skupia się m.in. na:

 1. Analizie obecnych problemów.

 2. Odnalezieniu przyczyn obecnych problemów w   historii swojego życia.

 3. Powiązaniu obecnych problemów z problemami z   przeszłości.

 4. Przetwarzaniu  przy pomocy techniki dwustronnej   stymulacji.

 5. Nadaniu nowego funkcjonalnego znaczenia.

 

 

 Leczenie:

  • traum, wynikających z różnego rodzaju trudnych doświadczeń (jednorazowych i trwających wiele lat)

  • traum powstałych w wyniku drobnych urazów psychicznych, których wspomnienie wiąże się z bólem i cierpieniem (poniżenie, wyśmianie, zawstydzenie, przezywanie itp.)

  • lęków

  • uzależnień

  • innych