UCZESTNICY

 

Dla kogo?

 

Warsztaty w szczególności przeznaczone są dla osób, które: 

 • zmagają się z bezsilnością (w różnych, czasem niewielkich, ale ważnych obszarach),

 • czują ciężar trudnych emocji,

 • zmęczyły się swoim lękiem, wstydem, poczuciem winy, złością, działaniem,

 • chcą przyjrzeć się swoim emocjom, myślom, zachowaniom,

 • czują bliżej nieokreśloną pustkę,

 • nadmiernie kupują, pracują, grają, oglądają, zajadą itp. (osoby uzależnione od alkoholu i/lub narkotyków muszą mieć co najmniej 2 lata abstynencji),

 • mimo wielu prób i starań brakuje im radości życia,

 • chcą wyjść z piwnicy, ruszyć z miejsca, rozwinąć skrzydła, cieszyć się życiem,

 • chcą wydobyć swoje zasoby, talenty, przyjrzeć się swoim potrzebom, pragnieniom, możliwościom

 • wierzą w Boga i chcą pogłębić z Nim swoją relację, 

 • chcą poprawić swoje relacje z bliskimi,

 • chcą poznać sobie,

 • chcą poznać nowych ludzi, dzielić się swoim życiem, doświadczyć wsparcia, ciepła i bliskości drugiego człowieka.

 

PROGRAM

 

O warsztatach inaczej

Więcej

Więcej

Program

 

Połączenie psychologii

i duchowości

 

 

Więcej

Osoba prowadząca

 

Lidia Cichocka

psycholog, terapeuta

 

 

Początek 

 

Rozpoczynamy nabór do

 

grupy "JESIEŃ 2024"

 

 

Zapraszamy 

(wyślij SMS 509609280)

Cena 

 

Koszt jednego spotkania 

(ok. 2 godz. 45 min.) - 80 zł.

Jeżeli w miesiącu są cztery spotkania - mnożymy x4.

Opłacamy miesięcznie.

 

+ 40 zł za materiały płatne jednorazowo.

 

 

PROGRAM

 

Program warsztatów

INFORMACJE

 

Podstawowe informacje

Liczba osób

w grupie

 

Grupa liczy max. 12 osób dorosłych.

 

Dzień, godzina

i częstotliwość

 

Spotykania będą odbywać się

 w każdą środę

o godz. 18.15.

 

WARSZTATY 

Wreszcie żyć - 12kroków do pełni życia

WARSZTATY

dla chrześcijan 

"Wreszcie żyć - 12 kroków do pełni życia"

Długość trwania warsztatów

 

Warsztaty trwają min. 18 miesięcy (roboczych) - 

w zależności od dynamiki grupy.

Stać się świadkiem

Przebudzeni duchowo staraliśmy się nieść posłanie innym ludziom.

 

 • Obdarowani nie możemy pozostawić darów dla siebie.

 • Zastanawiamy się w jaki sposób dzielić się z innymi.

 • Przekazujemy innym nasze doświadczenia.

 • Postanawiamy zostać na nowej drodze całe życie.

Utrzymać łączność z Bogiem

 

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem.

 

 • Aby wytrwać na właściwej ścieżce, podejmujemy wytrwałą modlitwę.

 • Rozumiemy, że tylko z Bożą pomocą pozostaniemy wystarczająco czujni, aby „natychmiast” (krok 10) zareagować, lub, aby „natychmiast” otworzyć się na Bożą miłość, tam gdzie jest to konieczne.

 • Nasze serce, myśli, zachowania ukierunkowane zostają na Boga, jako podstawa mojego życia.

12

KROK

11

KROK

Koncepcja: „Natychmiast!”

Postanowiliśmy nieustannie obserwować siebie, aby uchronić się od popełnianych błędów.

 

 • Uczymy się nieustannie obserwować nasze uczucia, doświadczenia, zachowania i je oceniać z punku widzenia woli Bożej, czyli drogi, na którą wkroczyliśmy.

 • Bierzemy odpowiedzialność za trwanie na nowej drodze.

 • Staramy się natychmiast wracać na właściwe tory, gdy tylko poczujemy, że wpadamy w stare koleiny swoich problemów.

Znów dobrze

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe.

 

 • Podejmujemy decyzję o wybaczeniu i zadośćuczynieniu sobie.

 • Podejmujemy decyzję o zadośćuczynieniu innym za własne przewinienia.

Zaprowadzić porządek

Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 

 • Stając się coraz bardziej świadomymi swoich destrukcyjnych schematów, mechanizmów, oczekiwań, czy zachowań, zdajemy sobie sprawę, że nie tylko inni nas krzywdzili, ale również i my krzywdziliśmy innych i siebie.

 • Staje się jasne kogo skrzywdziliśmy i jakimi zachowaniami.

 

Pozwolić na przemianę

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 

 • Znając już jakąś prawdę o sobie, podejmujemy z pokorą decyzję o oddaniu Bogu kontroli nad naszym życiem.

 • Zgadzamy się, aby Bóg nas na nowo kształtował, zmieniał to co nie jest zdrowe, to co nie jest Jego wolą w naszym życiu.

 • Dzięki łasce Boga i naszemu wysiłkowi, powoli wkraczamy na nową drogę życia, w prawdzie i wolności.

10

KROK

9

KROK

8

KROK

7

KROK

Gotowy do zmian?

Staliśmy się gotowi, aby Bóg uwolnił nas od naszych wad.

 

 • Już wiemy, że zmiany nie są proste. Potrzebujemy czasu.

 • Przygotowujemy swoje serce na nowe.

 • Powoli stajemy się gotowi – dorastamy do decyzji.

Wreszcie zająć stanowisko

Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 

 • Wyznajemy Bogu prawdę o sobie - rozmowa z Bogiem.

 • Przyznajemy przed samym sobą nasze błędy, tajemnice – bez ukrywania, usprawiedliwiania, minimalizowania itp. - rozmowa z samym sobą.

 • Wyznajemy prawdę o sobie innej osobie - rozmowa z drugim człowiekiem.

6

KROK

5

KROK

4

KROK

3

KROK

Poznać siebie

Zrobiliśmy radykalny i odważny rachunek moralny w głębi duszy.

 

 • Przyglądamy się sobie, swoim schematom, mechanizmom obronnym.

 • Odkrywamy pozytywne i negatywne strony.

 • Szukamy prawdy o sobie.

Oddać się Bogu

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga.

 

 • Już wiemy, że sami nie dajemy rady.

 • Podejmujemy decyzję powierzenia się Bogu, jako sile, która może wszystko.

Już nigdy sam

Uwierzyliśmy, że Bóg może przywrócić nam zdrowie duchowe.

 

 • Rozmawiamy o osamotnieniu w drodze, którą kroczymy, o upadkach, braku sił, braku nadziei i braku pomocy.

 • Odkrywamy, że jest większa siła niż moja. Tą siłą jest sam Bóg!

2

KROK

1

KROK

Wreszcie na dnie

Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszych problemów.

 

 • Nazywamy nasze problemy.

 • Przyznajemy, że jesteśmy wobec nich bezsilni.

 • Rozpoznajemy sposoby dotychczasowego radzenia sobie z nimi.

 • Oglądamy, czy dotychczasowe sposoby radzenia z problemami przynoszą pożądany efekt (rozwiązują problemy).

 • Przyglądamy się skutkom stosowania dotychczasowych strategii (na tyle na ile jesteśmy w stanie je na tym etapie zobaczyć).

 

Program warsztatów Wreszcie żyć - 12 kroków do pełni życia proponowany w DOMU PRZYJACIÓŁ został opracowany w oparciu o:

 • podręcznik WRESZCIE ŻYĆ 12 kroków ku pełni życia pod redakcją ks. Romualda Jaworskiego (Płock, 2004) - wykorzystuje się wybrane elementy z podręcznika;

 • wiedzę, metody i techniki psychologiczne i terapeutyczne - uczestnik w miarę trwania warsztatów ma możliwość poznawania siebie, swoich destrukcyjnych schematów, ale też swoich zasobów;

 • duchowość (uczestnik poznaje się w kontekście relacji z Bogiem, poznaje swoją wartość, poszukuje głębi, piękna, dobra i prawdy w sobie, w innych i otaczającym świecie).

 

UWAGA! Program dostosowywany jest do potrzeb uczestników w zależności od problemów i sytuacji wnoszonych w trakcie warsztatów.

Więcej o podręczniku

Formularz

POWRÓT DO POCZĄTKU

   DOM   PRZYJACIÓŁ

 

 

OŚRODEK

PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY

Program 12 kroków pomaga przyjrzeć się własnym sposobom (schematom) radzenia sobie z trudnościami, które w wielu przypadkach zamiast nam pomagać nie pozwalają żyć w sposób wolny.

 

Czasem mamy takie poczucie, że niby jest dobrze, ale nie do końca, taki kamień w bucie. Może nawet chcielibyśmy zmiany, ale nasze próby nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.  Stosujemy bowiem utrwalone sposoby działania (najczęściej z dzieciństwa), które kiedyś były skuteczne, ale teraz utrudniają nam życie, relacje, przeszkadzają w rozwoju, trzymają na kanapie, w piwnicy…

 

Nasze szczęście pozostaje na poziomie marzeń i pragnień, gdyż łatwiej jest trwać w tym co trudne, niż podjąć ryzyko zmiany. Krok w kierunku zmiany to krok  O D W A G I, ponieważ wychodzimy z naszej „strefy komfortu” (znanej) do nowej, nieznanej, niepewnej przestrzeni. Może dlatego nieraz długo tkwimy w tym, co trudne, a nawet bardzo trudne, bo trud zmiany wydaje nam się być jeszcze trudniejszym.

 

Bywa, że uciekamy od siebie w pracę, jedzenie, naukę, pomaganie, używki, hazard, seks, a nawet niezdrową religijność, by stłumić pojawiające się w różnych sytuacjach, trudne emocje. Na przykład, gdy jest nam smutno, wypijamy kieliszek wina, by się poprawiło, albo zjadamy tabliczkę czekolady, by było lepiej. A smutek potrzebuje spotkania, zastanowienia się skąd pochodzi, o czym mówi, podjęcia refleksji, pobycia z nim, by następnie zauważony i przeżyty mógł odejść. Stłumione emocje pozostają w nas. Dorzucamy do naszego kontenera w nieskończoność  (smutek, żal, gniew, złość, zazdrość, wstyd, lęk…) i go dźwigamy, powłócząc nogami. Mówimy:  Więcej nie uniosę, Więcej nie dam rady… Nie mam już sił… Brakuje mi energii… Oznacza to, że nasz system nerwowy jest przeciążony, a z kontenera się ulewa. Nie pozwalając sobie na doświadczanie i przeżycie trudnych emocji, nie pozwalamy sobie na spotkanie z samym sobą. A dobry kontakt z samym sobą otwiera nas na dobre relacje z innymi ludźmi. Co więcej poznawanie siebie, to poznawanie Boga.

 

Część z nas żyje na poziomie umysłu, świetnie wszystko rozumiejąc, ale nie czując, nie doświadczając. To tak jakby znać smak czekolady z książek lub opowiadań. W rezultacie jesteśmy martwi, martwi w domu, rodzinie, w kościele, we wspólnocie… Chcielibyśmy poczuć lekkość, wolność, radość, a czujemy się jak betonowe kłody przywiązane łańcuchami do posadzki.

Bywa też, że  kręcimy się wokół zadań, działań, rozwoju - doprowadzając często siebie i być może innych, do wyczerpania.

Nasze kontenery, ciężary, łańcuchy, schematy mają wpływ na relacje z innymi, z Bogiem i samym sobą. 

Program Warsztatu uczy wychodzenia z bezsilności.  Niezbędne jest jednak zaangażowanie uczestnika.

 

 

ZAPRASZAMY!

 

f

DOM PRZYJACIÓŁ 

 

ul. Wodociągowa 9 m.8

05-070 Sulejówek k. Warszawy

 

e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl

 

tel. 509609280

Zapisy

 

Numer telefonu

509609280

(wyślij SMS)

 

e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl

Dla kogo?

 

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe, które:

 

 

Osoba prowadząca

 

Lidia Cichocka

psycholog, terapeuta