Wróć do PROGRAMU

Przedmowa do wydania niemieckiego

   DOM   PRZYJACIÓŁ

 

 

OŚRODEK

PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY

Nareszcie mamy okazję zapoznać się z polską propozycją dwunastostopniowego programu „12 kroków ku pełni życia”, stanowiącego pomoc osobom przeżywającym różne trudności egzystencjalne. Oryginalna amerykańska wersja, od jej pierwszego wydania w 1988 roku, aż do zrewidowanej nowej wersji z roku 1994, została sprzedana w ponad 200 tysiącach egzemplarzy. Wielu ludzi doświadczyło dzięki temu programowi pomocy i zmiany.

 

Wartość i znaczenie programu „12-kroków” uświadomimy sobie przez to, że doświadczymy we własnych grupach uzdrowienia, odzyskamy spokój ducha i doznamy zmian w życiu, które do tej pory były nieznane, a z utęsknieniem poszukiwane.

 

Niemieckie doświadczenia z programem „12-kroków” zostały rozpoczęte w 1994 roku w Lemgo pod kierunkiem księdza proboszcza Helge Seekampa. W ramach ponadkonfesyjnych spotkań mężczyźni i kobiety między 20 a 60 rokiem życia doświadczyli pomocy i zmian. Prawie w tym samym czasie i niezależnie od prac w Niemczech, także w Szwajcarii (w Bernie) pod kierunkiem Gero Herrendorfa został przepracowany 12-stopniowy program.Również tam zostało zebranych wiele wartościowych i zmieniających życie doświadczeń.Regula Specht-Gloor (wydawca niemieckiej wersji programu) jest psychologiem. Pracowała u Gero Herrendorfa jako asystentka przy realizacji programu „12-kroków” i przetłumaczyła na język niemiecki oryginalną wersję książki „The Twelfve Steps – A Spiritual Journey”.

 

Przekonani o wartości drodze 12-etapowego programu chcemy zwrócić uwagę na to, że jest to jeden z wielu instrumentów, służących pomocą człowiekowi, aby mógł w trudnej sytuacji sobie poradzić. 

 

W grupach realizujących program „12-kroków” mogą znaleźć schronienie i pomoc ludzie z różnymi problemami i nałogami. Prezentowane tu materiały skierowane są także do ludzi, którzy w wyniku sytuacji życiowej i swego sposobu zachowania przeżywają osamotnienie. Grupa pracująca według „12-kroków” oferuje możliwość wspólnoty dla ludzi dotkniętych indywidualizmem. Gdy we wspólnocie jeden opowiada o swoich problemach i uzależnieniach, inny odnajduje w tych opowieściach samego siebie, swoje osobiste doświadczenia. Stanowi to wsparcie dla każdego uczestnika grupy, że nie jest sam ze swoimi trudnościami. Gdy ktoś z grupy doświadczy zmiany, staje się przykładem wzmacniającym odwagę dla innych. Staje się wzorem budzącym nadzieję innych uczestników grup. Pragnienie zmiany jest traktowane w grupie na serio, a zmiany są doświadczane konkretnie. 

 

Ważne w programie „12-kroków” jest to, że można rozpocząć coś nowego, krok po kroku. Niezdrowe relacje, jak i ograniczające sposoby zachowania, mogą być zaniechane na korzyść nowej, odpowiedniej formy życia. Kto chce doświadczyć przygody i wejść na drogę przemiany, powinien przynieść ze sobą gotowość uczenia się tego, jak zaufać innym ludziom w grupie. Według doświadczeń osób realizujących program, decydujące o sukcesie są następujące czynniki: uczciwość, rzetelność i wewnętrzna gotowość bezwarunkowego zaakceptowania różnic między ludźmi. Jednym słowem: miłość. Doniosły krok zostanie osiągnięty, jeśli uczestnik spotkań będzie gotów dostrzec własną bezsilność i zdać się na Boga. Jest to pierwszy krok do wartościowego życia. Niezależnie od tego, jak wygląda nasza specyficzna sytuacja życiowa, jest nadzieja na zmianę. To, jak Bóg w indywidualny sposób objawia się w życiu, fascynuje ciągle na nowo. Pozorną niemożliwość czyni czymś możliwym, uzdrawia życie zagubionych ludzi i przemienia je od wewnątrz.

 

Życzymy wszystkim tym, którzy zdecydowali się na skorzystanie z programu „12- kroków”, tego uleczenia, zmiany i spokoju ducha.

 

Gero Harrendorf, Helge Seekamp, Regula Specht-Gloor

 

 

 

 

 

f

DOM PRZYJACIÓŁ 

 

ul. Wodociągowa 9 m.8

05-070 Sulejówek k. Warszawy

 

e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl

 

tel. 509609280